संपर्क राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र भारत सरकार

आयोगाचे टप्पे

 • २०१९
  • Institute of Democracy &; Elections for Good Governance (IDEGG) established (२३rd जुलै)
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी प्रथम लोकशाही पुरस्कार सोहळा (२७th जुलै)
  • श्री. यूपीएस मदान, महाराष्ट्राचे सहावे राज्य निवडणूक आयुक्त (५th सप्टें..).
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ९ नगरपरिषदाs,४ नगरपंचायत, ३ पंचायत समित्या &; ११३८ ग्रामपंचायती एकुण ११५४ .
 • २०१८
  • पहिला लोकशाही पंधरवाडा साजरा(२६th जाने. to १०th फेब्रु.).
  • राष्ट्रीय परिषदेच्या धर्तीवर ५ प्रादेशिक परिषदांचे आयोजन (जाने.-फेब्रु.)
  • मा. राज्यपाल याच्या समवेत बैठक (९th फेब्रु.)
  • राजकिय पक्ष कार्यशाळा (७th मे)
  • Expert Workshop(६th जुलै)
  • राजकिय पक्ष नियमांमध्ये सुधारणा(२६th जुलै)
  • Mandated to declare details of source of income, agreement with government and semi-government institutes, account of previously contested election history and brief information of details declared in affidavit from last contested election (१३ ऑगष्ट)
  • The Institute of Democracy &; Elections for Good Governance (IDEGG), an informal initiative of State Election Commission, Maharashtra, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Commonwealth Local Government Forum (CLGF).(२६ सप्टें.)
  • आंतरराष्ट्रीय परिषद (२५th &; २६th ऑक्टो.)
  • Institute of Democracy &; Elections for Good Governance was established as a formal initiative of SECM (६ Nov)
  • As per SECM order dated ६ November, २०१८, SECM now treat NOTA as a fictional electoral candidate (for the elections to ULSGs) and hold repoll wherever NOTA gets highest votes (६ Nov)
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ४ महानगरपालिका, १० नगरपरिषदा, १० नगरपंचायत &; २०३१ ग्रामपंचायती एकुण २०५५
 • २०१७
  • चाट बोट, कॉप (Citizens on Patrol) यासारखे मोबाइल अॅपची सुविधा उपलब्ध (१९ जाने.)
  • कॉप (Citizens on Patrol) या मोबाइल ॲपचे मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र यांचे हस्ते उद्घाटन (१९ जाने.)
  • दिनांक २६ जानेवारी २०१७ रोजी मतदार जागृतीसाठी फ्लोटचा वापर (२६th जाने.)
  • नांदेड-वाघाळा महानगरपालिका निवडणुकीत प्रायोगिक तत्त्वावर व्हीव्हीपॅटचा वापर (११th ऑक्टो..).
  • भारतीय संविधानाच्या 73 व 74 च्या घटनात्मक दुरुस्ती आदेशाचे रौप्य महोत्सवी वर्ष साजरे करण्यासाठी दोन दिवसीय राष्ट्रीय परिषदचे आयोजन (२nd &; ३rd November)
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १८ महानगरपालिका, २४ नगरपरिषदाs,७ नगरपंचायत, २६ जिल्हापरिषद, २८९ पंचायत समित्या &; ८६२० ग्रामपंचायती एकुण ८९८४.
 • २०१६
  • प्रथम द्वैवार्षिक वृत्तपत्र प्रकाशित(२५th April).
  • पहिला संशोधन अहवाल प्रकाशित (२२nd सप्टें.)
  • निवडणुकांच्या वेळी मतदार शोधासाठी ट्रू वोटर मोबाइल अ‍ॅप तयार करून वापरासाठी उपलब्ध करण्यात आले(२७ Nov.)
  • मतदान केंद्राच्या बाहेर उमेदवाराचे शिक्षण, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी याविषयी थोडक्यात माहिती उपलब्ध (१४ Dec)
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १८४ नगरपरिषदाs, ४०&;नगरपंचायत&;&;१५७१ ग्रामपंचायती एकुण १७९५
 • २०१५
  • Google कॅडस्ट्रल नकाशांच्या मदतीने प्रभाग रचना (२ फेब्रु.)
  • प्रलंबित कागदपत्रे सादर करण्यासाठी राजकीय पक्षांना आदेश जारी(४ जूनe)
  • वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (FAQs) पुस्तिका तसेच इ-पुस्तिका सुविधा सामान्य जनतेसाठी उपलब्ध(१ जुलै)
  • राज्य निवडणूक आयोगाच्या नविन वेबसाईटचे अनावरण (२४ सप्टें.)
  • २२० रायकिय पक्षांची नोंदणी रद्द.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ५ महानगरपालिका, १३ नगरपरिषदाs, ६७ नगरपंचायत, ३ जिल्हापरिषद, २३ पंचायत समित्या &; १४५२३ ग्रामपंचायती एकुण १४६३४.
 • २०१४
  • श्री. जगेश्वर सहारिया यांनी पाचवे राज्य निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यभार स्विकारला (५th सप्टें..).
  • नामनिर्देशन पत्र तसेच शपथपत्र ऑनलाइन पध्दतीने भरण्याची सुविधा.(२३ Dec)
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ६ नगरपरिषदा, १ नगरपंचायत, ०३ पंचायत समित्या & ८५६ ग्रामपंचायती, एकुण ८६६
 • २०१३
  • स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकांमध्ये मतदान यंत्रावर "None of the Above"(NOTA) बटनाची सुविधा (१२ Nov).
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ४ महानगरपालिका, ५ नगरपरिषदा,६ नगरपंचायत,४ जिल्हापरिषद,२३ पंचायत समित्या &; २२१७ ग्रामपंचायती, एकुण २२५९.
 • २०१२
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १७ महानगरपालिका, २४ नगरपरिषदा, २७जिल्हापरिषद, ३१० पंचायत समित्या &; ७९१२ ग्रामपंचायती, एकुण ८२९०
 • २०११
  • राज्य निवडणूक आयोगाच्या लोगोचे उद्घाटन (९ ऑगष्ट).
  • o सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १७८ नगरपरिषदा, ४ नगरपंचायत, &; १७२९ ग्रामपंचायती, एकुण १९११.
 • 2010
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ५ महानगरपालिका, ५ नगरपरिषदा, १ नगरपंचायत, १५ पंचायत समित्या, 2  जिल्हापरिषद व पंचायत समिती व १४,४२१ ग्रामपंचायती.एकुण 14454.
 • २००९
  • ६ जुलै, मा. श्रीमती नीला सत्यनारायण यांची महाराष्ट्र राज्याच्या चतुर्थ राज्य निवडणूक आयुक्त पदी नियुक्ती.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ८ नगरपरिषदा व ३ पंचायत समित्या
 • 2008
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ४ महानगरपालिका, ७ नगरपरिषदा, ४ जिल्हा परिषदा, २३ पंचायत समित्या
 • 2007
  • आदर्श आचार संहिते बाबत सुधारित आदेश काढण्यात आला.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम १४ महानगरपालिका, ३८ नगरपरिषदा, २७ जिल्हा परिषदा, ३१० पंचायत समित्या व ७,८५९ ग्रामपंचायती
 • 2006
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १६९ नगरपरिषदा व १,७२८ ग्रामपंचायती
 • 2005
  • नागरी स्थानीक स्वराज्य संस्थांमधिल प्रभाग रचने बाबत विस्तृत आदेश निर्गमित.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ४ महानगरपालिका, ५ नगरपरिषदा, २ जिल्हा परिषदा, १५ पंचायत समित्या व १४,३९९ ग्रामपंचायती
 • 2004
  • द्वितीय राज्य निवडणूक आयुक्तांनी पदभार सोडला.
  • १५ जून, मा. श्री. नंदलाल गुप्ता यांची महाराष्ट्र राज्याचे तृतीय राज्य निवडणूक आयुक्त पदी नियुक्ती.
  • २९ मार्च, आदर्श आचार संहिते बाबत एकत्रित आदेश निर्गमित.
  • स्थानीक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकी मध्ये प्रथमच इलेक्ट्रॉनीक मतदार यंत्रांचा वापर केला गेला.
  • राजकीय पक्षांची नोंदणी करण्यास सुरूवात करण्यात आली.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम ३ नगरपरिषदा व १४,४५४ ग्रामपंचायती
 • 2003
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ४ महानगरपालिका, ४ नगरपरिषदा, १ नगरपंचयत, ४ जिल्हा परिषदा, २३ पंचायत समित्या व १,५७१ ग्रामपंचायती
 • 2002
  • ३ जुलै, नामनिर्देशनपत्रासोबत गुन्हेगारी पर्श्वभूमी व मालमत्तेबाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बाबत सुधारित आदेश काढण्यात आला.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १४ महानगरपालिका, ३८ नगरपरिषदा, २७ जिल्हा परिषदा, ३०८ पंचायत समित्या व ७,१६३ ग्रामपंचायती
 • 2001
  • १६ जानेवारी, टपाली मतपत्रिका बाबात आदेश
  • बृहनमुंबई महानगरपालिका वगळून राज्यातील इतर महानगरपालिका व नगरपरिषदा / नगरपंचायत निवडणूकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग रचना करण्या बाबत तरतूद.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १८६ नगरपरिषदा, २ नगरपंचायती व १,१२६ ग्रामपंचायती
 • 2000
  • २ डिसेंबर, निवडणूक चिन्ह (आरक्षण व वाटप) विषयी आदेश
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ४, महानगरपालिका, २ जिल्हा परिषदा, १५ पंचायत समित्या व १४,२८० ग्रामपंचायती
 • 1999
  • २५ एप्रिल, पहिल्या राज्य निवडणूक आयुक्तांनी पदभार सोडला.
  • १५ जून, मा. श्री. य. ल. राजवाडे यांची महाराष्ट्र राज्याचे द्वितीय राज्य निवडणूक आयुक्त पदी नियुक्ती.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ८ नगरपरिषदा, ३ पंचायत समित्या व १,४२९ ग्रामपंचायती
 • 1998
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १ महानगरपालिका, १ नगरपरिषद, ४ जिल्हा परिषदा, २३ पंचायत समित्या व १, ५७१ ग्रामपंचायती
 • 1997
  • २९ जानेवारी, आदर्श आचारसंहिते बाबत तपशीलवार आदेश काढण्यात आला.
  • ३ फेब्रुवारी, आदर्श आचारसंहिते बाबत सुधारित आदेश काढण्यात आला.
  • २१ ऑक्टोबर, नामनिर्देशन पत्रासोबत गुन्हेगारी पर्श्वभूमी बाबतचे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याबाबत आदेश काढण्यात आला.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १० महानगरपालिका, ३० नगरपरिषदा, २९ जिल्हा परिषदा, ३१९ पंचायत समित्या व ७,१६३ ग्रामपंचायती
 • 1996
  • २९ जानेवारी, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी स्वतंत्र मतदार यादी तयार करणे बाबतची तरतूद वगळण्यात आली व त्याऎवजी विधानसभा मतदार यादी ग्राह्य धरणे बाबत तरतूद करण्यात आली.
  • ४ एप्रिल, प्रभागांच्या परिसीमना बाबत मार्गदर्शक सूचना.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   १७६ नगरपरिषदा व १,१२६ ग्रामपंचायती
 • 1995
  • ७ फेब्रुवारी, आदर्श आचारसंहिते बाबत पहिला आदेश काढण्यात आला.
  • २ मार्च, कर्मचारीवृंद व वाहने अधिग्रहित करण्यासंबंधीचे आदेश काढण्यात आले.
  • सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम
   ४ महानगरपालिका, २ नगरपरिषदा व १८,२०९ ग्रामपंचायती
 • 1994
  • २२ एप्रिल, राज्य निवडणूक आयुक्त (आर्हता व नियुक्ति) १९९४ चा अधिनियम अस्तित्वात आला.
  • २३ एप्रिल, राज्य निवडणूक आयोगाची स्थापना.
  • २३ एप्रिल, संविधानातील ७३ व्या घटना दुरूस्तीची अंमलबजावणी करण्यात आली.
  • २६ एप्रिल, मा. श्री. दे. ना. चौधरी यांनी महाराष्ट्र राज्याचे पहिले निवडणूक आयुक्त म्हणून कार्यभार स्विकारला.
  • ३१ मे, संविधानातील ७४ व्या घटना दुरूस्तीची अंमलबजावणी करण्यात आली.