संपर्क राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र भारत सरकार

दृष्टिक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था

अ.क्र. विभाग क्षेत्रफळ sq. Km लोकसंख्या जिल्हे महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत एकूण
1 कोकण 30728 24883830 7 9 22 21 5 45 3029 3131
2 नाशिक 57440 15736784 5 5 40 15 5 54 4900 5019
3 पुणे 57275 19997778 5 5 47 14 5 57 5679 5807
4 औरंगाबाद 64813 15629248 8 4 50 25 8 76 6648 6811
5 अमरावती 46035 9948366 5 2 40 15 5 56 3956 4074
6 नागपूर 51286 10682621 6 2 36 34 6 63 3708 3849
  एकूण 307577 96878627 36 27 235 124 34 351 27920 28691