भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

दृष्टिक्षेपात स्थानिक स्वराज्य संस्था

अ.क्र. विभाग क्षेत्रफळ sq. Km लोकसंख्या जिल्हे महानगरपालिका नगरपालिका नगरपंचायत जिल्हा परिषद पंचायत समिती ग्रामपंचायत एकूण
1 कोकण 30728 24883830 7 9 22 21 5 45 3014 3116
2 नाशिक 57440 15736784 5 5 40 17 5 54 4972 5093
3 पुणे 57275 19997778 5 5 5o 16 5 57 5649 5732
4 औरंगाबाद 64813 15629248 8 4 50 25 8 76 6582 6745
5 अमरावती 46035 9948366 5 2 40 16 5 56 3910 4029
6 नागपूर 51286 10682621 6 2 39 33 6 63 3655 3798
  एकूण 307577 96878627 36 27 241 128 34 351 27782 28563