भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती

जिल्हा परिषद

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वर्ष निहाय अहवाल 

विभाग जिल्हयाचे नाव  वर्ष 2015 माहिती वर्ष 2016 माहिती वर्ष 2017 माहिती वर्ष 2018 माहिती वर्ष 2019 माहिती
कोकण विभाग मुंबई शहर 0   0   0   0   0  
मुंबई उपनगर 0   0   0   0   0  
ठाणे 1 Jan-15 0   0   0   0  
पालघर 1 01-01-2015*(नवीन) 0   0   0   0  
रायगड 0   0   1 Mar-17 0   0  
रत्नागिरी 0   0   1 Mar-17 0   0  
सिंधुदूर्ग 0   0   1 Mar-17 0   0  
एकुण 2 0 3 0 0
पुणे विभाग पुणे 0   0   1 Mar-17 0   0  
सातारा 0   0   1 Mar-17 0   0  
सांगली 0   0   1 Mar-17 0   0  
सोलापूर 0   0   1 Mar-17 0   0  
कोल्हापूर 0   0   1 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 5 0 0
नाशिक विभाग नाशिक 0   0   1 Mar-17 0   0  
धुळे 0   0   0   1 Dec-18 0  
नंदुरबार 0   0   0   1 Dec-18 0  
जळगांव 0   0   1 Mar-17 0   0  
अहमदनगर 0   0   1 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 3 2 0
अमरावती विभाग अमरावती 0   0   1 Mar-17 0   0  
बुलढाणा 0   0   1 Mar-17 0   0  
अकोला 0   0   0   1 Dec-18 0  
वाशिम  0   0   0   1 Dec-18 0  
यवतमाळ 0   0   1 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 3 2 0
औरंगाबाद औरंगाबाद 0   0   1 Mar-17 0   0  
जालना 0   0   1 Mar-17 0   0  
परभणी 0   0   1 Mar-17 0   0  
हिंगोली 0   0   1 Mar-17 0   0  
बीड 0   0   1 Mar-17 0   0  
नांदेड 0   0   1 Mar-17 0   0  
उस्मानाबाद 0   0   1 Mar-17 0   0  
लातूर 0   0   1 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 8 0 0
नागपूर विभाग नागरपूर 0   0   1 Mar-17 0   0  
वर्धा 0   0   1 Mar-17 0   0  
भंडारा 1 Jul-15 0   0   0   0  
गोंदिया 1 Jul-15 0   0   0   0  
चंद्रपूर 0   0   1 Mar-17 0   0  
गडचिरोली 0   0   1 Mar-17 0   0  
एकुण 2 0 4 0 0
एकुण वर्ष (34) 4 0 26 4 0

पंचायत समिती

स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि वर्ष निहाय अहवाल 

विभाग District Name वर्ष 2015 माहिती वर्ष 2016 माहिती वर्ष 2017 माहिती वर्ष 2018 माहिती वर्ष 2019 माहिती
कोकाण विभाग मुंबई शहर 0   0   0   0   0  
मुंबई उपनगर 0   0   0   0   0  
ठाणे 5 Jan-15 0   0   0   0  
पालघर 8 जाने-15 (नवीन) 0   0   0   0  
रायगड 0   0   15 Mar-17 0   0  
रत्नागिरी 0   0   9 Mar-17 0   0  
सिंधुदूर्ग 0   0   8 Mar-17 0   0  
एकुण 13 0 32 0 0
पुणे विभाग पुणे 0   0   13 Mar-17 0   0  
सातारा 0   0   11 Mar-17 0   0  
सांगली 0   0   10 Mar-17 0   0  
सोलापूर 0   0   11 Mar-17 0   0  
कोल्हापूर 0   0   12 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 57 0 0
नाशिक विभाग नाशिक 0   0   15 Mar-17 0   0  
धुळे 0   0   0   4 Dec-18 0  
नंदुरबार 0   0   0   6 Dec-18 0  
जळगांव 0   0   15 Mar-17 0   0  
अहमदनगर 0   0   14 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 44 10 0
अमरावती अमरावती 0   0   11 10 P.S (Mar-2017) 1 P.S (June-17) 0   3 Dec-19
बुलढाणा  0   0   13 Mar-17 0   0  
अकोला 0   0   0   7 Dec-18 0  
वाशिम 0   0   0   6 Dec-18 0  
यवतमाळ 0   0   16 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 40 13 3
औरंगाबाद औरंगाबाद 0   0   9 Mar-17 0   0  
जालना 0   0   8 Mar-17 0   0  
परभणी 0   0   9 Mar-17 0   0  
हिंगोली 0   0   5 Mar-17 0   0  
बीड 0   0   11 Mar-17 0   0  
नांदेड 0   0   16 Mar-17 0   0  
उस्मानाबाद 0   0   8 Mar-17 0   0  
लातूद 0   0   10 Mar-17 0   0  
एकुण 0 0 76 0 0
नागपूर विभाग नागपूर 0   0   13 Mar-17 0   0  
वर्धा 0   0   8 Mar-17 0   0  
भंडारा 7 Jul-15 0   0   0   0  
गोंदिया 8 Jul-15 0   0   0   0  
चंद्रपूर 0   0   15 Mar-17 0   0  
गडचिरोली 0   0   12 Mar-17 0   0  
एकुण 15 0 48 0 0
एकूण वर्ष  (351 पं.स)z/p-34 28 0 297 23 3