भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

निवडणूक निकाल

क्रमांक निकाल तारीख डाउनलोड
1 वसई - विरार महानगरपालिका 22-04-15 PDF
2 वसई - विरार शहर ममहानगरपालिका मतमोजणीचा अहवाल - पक्षनिहाय 22-04-15 PDF