भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

निविदा

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 1 आयोगाच्या कार्यालयीन वापरासाठी नविन झेरॉक्स मशीन भाडेतत्वावर घेण्यासाठी दरपत्रके पाठविण्याबाबत.. निविदा 05/10/2016 3.02 Click here to Download PDF
2 1 आयोगाच्या कार्यालयीन वापरासाठी नवीन लॅपटॉप खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक सादर करण्याबाबत निविदा 28/12/2015 0.60 Click here to Download PDF
3 1 Quotation for Higher Configuration Server and related material निविदा 17/12/2015 0.04 Click here to Download PDF
4 1 आयोगाच्या वापरासाठी नवीन प्रोजेक्टर व तद्नुषंगिग बाबी खरेदी करण्यासाठी दरपत्रक पाठविण्याबाबत. निविदा 01/12/2015 4.10 Click here to Download PDF