भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वपूर्ण आदेश संचयिका

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 ठाणे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि नगर परिषद, नगरपंचायत निवडणूक डिसेंबर 2017 साठी राजकीय पक्षांच्या पुढा-यांची नावे.(Star Compaigners) महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी निवडणुकांसाठी प्रचारकांची यादी 27/11/2017 0.05 Click here to Download PDF
2 17 नगरपलिका / नगरपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक डिसेंबर 2017 साठी राजकीय पक्षांच्या पुढा-यांची नावे. निवडणुकांसाठी प्रचारकांची यादी 23/11/2017 0.04 Click here to Download PDF
3 1 जिल्हाधिकारी यांना नगर पंचायत अध्यक्ष पदांच्या थेट निवडणुक नियमांतर्गत राज्य निवडणूक आयोगाच्यावतीने प्राधिकृत व अधिकार प्रदान करणेबाबत. 17/11/2017 0.09 Click here to Download PDF
4 42 नगरपंचायत अध्यक्ष पदाची थेट निवडणुकांसाठीचे जोडपत्र 1 व 2 राजकीय पक्ष 17/11/2017 14.43 Click here to Download PDF
5 1 जत नगर परिषदेच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी सुधारित कार्यक्रम. प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम.- 2017 निवडणूक कार्यक्रम 10/11/2017 0.09 Click here to Download PDF
6 1 नवनिर्मित आजरा, नगर पंचायतींची प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम. आरक्षण 07/11/2017 0.15 Click here to Download PDF
7 1 गुहागर व देवरुख या 2 नगर पंचायतींची प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम. आरक्षण 07/11/2017 0.14 Click here to Download PDF
8 CR.53/2017/D-7 ठाणे जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत 5 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका तसेच अन्य जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूका- नोव्हेंबर- डिसेंबर 2017 प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम दिनांक 07/11/2017 निवडणूक कार्यक्रम 07/11/2017 0.44 Click here to Download PDF
9 1 20 जिल्हयांमधील 17 नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या सदस्य / अध्यक्ष पदांच्या सार्वत्रिक व 10 रिक्त पदांच्या तसेच जेजुरी नगर परिषदेच्या अध्यक्ष पदाच्या पोट निवडणूकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम. निवडणूक कार्यक्रम 07/11/2017 0.47 Click here to Download PDF
10 1 कणकवली, नगर पंचायतींची प्रभाग रचना,आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम 2017-2018 आरक्षण 07/11/2017 0.13 Click here to Download PDF
12345678910...