भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वपूर्ण आदेश संचयिका

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 महानगरपालिका रिक्त पदांच्या पोट निवडणूका जून, 2019 - प्रत्यक्ष निवडणूक निवडणूक कार्यक्रम 24/05/2019 0.13 Click here to Download PDF
2 महानगरपालिका रिक्त पदांची पोटनिवडणूक- मतदार यादी तयार करण्याबाबत. निवडणूक कार्यक्रम 09/05/2019 0.14 Click here to Download PDF
3 नवनिर्मित बुटीबोरी नगर परिषदेच्या व चंदगड नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष / सदस्‍य पदांची सार्वत्रिक तसेच अन्य नगरपरिषदा /नगरपंचायतीमधील रिक्त अध्यक्ष / सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम- 2019 निवडणूक कार्यक्रम 09/05/2019 0.20 Click here to Download PDF
4 नवनिर्मित हातकणंगले व ढाणकी या 2 नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम - 2019 आरक्षण 08/05/2019 0.15 Click here to Download PDF
5 नवनिर्मित बुटीबोरी नगरपरिषदेची प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम - 2019 आरक्षण 26/03/2019 0.25 Click here to Download PDF
6 पालघर, सिंदखेडराजा व लोणार या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका - 2019 प्रत्यक्ष निवडणुक कार्यक्रम. निवडणूक कार्यक्रम 21/02/2019 0.09 Click here to Download PDF
7 माहे एप्रिल - 2019 मध्ये मुदती संपणाऱ्या 3 नगरपरिषदांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम.- 2019 निवडणूक कार्यक्रम 11/02/2019 0.13 Click here to Download PDF
8 नवनिर्मित चंदगड, नगरपंचायतीसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम. - 2019 आरक्षण 23/01/2019 0.12 Click here to Download PDF
9 नव्याने नोंदणी झालेला पक्ष राजकीय पक्ष 21/01/2019 0.97 Click here to Download PDF
10 माहे मार्च, 2019 मध्ये होणाऱ्या सिल्लोड नगर परिषदेची मुदत समाप्त होत असल्याने अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम - 2019 निवडणूक कार्यक्रम 21/01/2019 0.07 Click here to Download PDF
12345678910...