भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

माहिती अंतर्गत माहिती अधिकार

क्रमांकदस्तएवज क्रमांकविषयदस्तावेजाचे प्रकारदिनांकआकार (MB)डाऊनलोड
1 राज्य निवडणूक आयोग महाराष्ट्र, माहितीचा अधिकार अधिनियम - २००५ (कलम ४ अंतर्गत प्रसिद्ध करावयाची माहिती) (माहे नोव्हेंबर २०१९ पर्यत अद्यावत) माहिती अंतर्गत माहिती अधिकार 04/12/2019 0.48 Click here to Download PDF