भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वाचे आदेश व माहिती

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 नोटा संबंधिचे आदेश दि.06/11/2018 06/11/2018 PDF
2 माहे फेब्रुवारी - 2019 ते मार्च - 2019 या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या 3 व नवनिर्मित मलकापूर अशा एकूण 4 नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक तसेच फलटण नगरपरिषदेमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणूका - 2018 निवडणुकीची पूर्वतयारी 06/11/2018 PDF
3 6 जिल्हयांमधील नगरपरिषदा / नगरपंचायतींच्या सदस्य व अध्यक्ष पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम- 2018 01/11/2018 PDF
4 धुळे व अहमदनगर महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम - दि.1.11.2018 01/11/2018 PDF
5 नागपूर जिल्ह्यातील खापरी रेल्वे व कलकुही तसेच वर्धा जिल्ह्यातील कोपरा (पुनर्वसन) या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम. 31/10/2018 PDF
6 नव्याने नोंदणी झालेल्या मान्यताप्राप्त पक्षाचे नाव 23/10/2018 PDF
7 Dhule & Ahmednagar General Election- Voter List Programme 15.10.2018 15/10/2018 PDF
8 फेब्रुवारी- 2019 ते मार्च २०19 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या 4 आणि नवनिर्मित मलकापूर या एकूण 5 नगर परिषदा / नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम- 2018 15/10/2018 PDF
9 माहे डिसेंबर - 2018 ते जानेवारी - 2019 मध्ये मुदती संपणाऱ्या 5 व नवनिर्मित नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक तसेच तूळजापुर व मंगरुळपीर या 2 नगरपरिषदांमधील रिक्त अध्यक्ष पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम. 12/10/2018 PDF
10 माहे डिसेंबर 2018 ते जानेवारी- 2019 या कालावधीत मुदती संपणाऱ्या 5 नवनिर्मित 2 नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक तसेच अन्य 13 नगरपरिषदा / नगरपंचायतींमधील रिक्त पदांच्या पोट निवडणुका - 2018 निवडणुकीची पुर्वतयारी. 04/10/2018 PDF
    
12345678910...