भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

नवीनतम आदेश

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 राज्यातील जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूका- डिसेंबर-2019 दि.18/11/2019 18/11/2019 PDF
2 कन्हान-पिपरी व गडचांदूर या 2 नगर परिषदा व लांजा नगरपंचातीच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका 2019-20 - निवडणुकीची पूर्वतयारी 16/11/2019 PDF
3 अमरावती जिल्हयातील तिवसा,चांदूररेल्वे, धामणगांव रेल्वे या 3 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम 15.11.2019 15/11/2019 PDF
4 नवनिर्मित चंदगड, हातकणंगले व ढाणकी या 3 नगरपंचायतीमधील अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादी कार्यक्रम 7.11.2019 07/11/2019 PDF
5 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्याचे जात पडताळणी समितीने जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत परिपत्रक 7.11.2019 07/11/2019 PDF
6 स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत राखीव जागेवर निवडून आलेल्या सदस्याचे जात पडताळणी समितीने जातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्यास सदस्यत्व रद्द करण्याबाबत परिपत्रक 7.11.2019 07/11/2019 PDF
7 गडहिंग्लज नगरपरिषदेच्या हद्दवाढ क्षेत्राची व अन्य नगर परिषदा/ नगरपंचायतीमधील रिक्त अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादी कार्यक्रम 7.11.2019 07/11/2019 PDF
8 अमरावती जिल्हयातील तिवसा,चांदूररेल्वे, धामणगांव रेल्वे या 3 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका मतदार यादी कार्यक्रम 6.11.2019 06/11/2019 PDF
9 दिनांक 14 डिसेंबर 2019 ते दिनांक 31 मार्च 2020 या कालावधीमध्ये मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित सुमारे 113 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरीता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदासह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांकरीता संगणकीकृत पध्दतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम. 04/11/2019 PDF
10 पालघर जिल्हा परिषद व त्याअंतर्गत 8 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणूका - प्रभाग रचना व आरक्षण सोडत कार्यक्रम दिनांक 01/11/2019 01/11/2019 PDF
    
12345678910...