भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वाचे आदेश व माहिती

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 नवनिर्मित शिरोळ नगर परिषदेची सार्वत्रिक निवडणूक - 2018 प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम. 11/09/2018 PDF
2 नव्याने नोंदणी झालेले 3 पक्ष 27ऑग18 27/08/2018 PDF
3 माहे ऑक्टोबर-2018 ते फेब्रुवारी-2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने अस्तित्वात आलेल्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी तसेच सरपंच पदासाठी थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी निवडणूक कार्यक्रम. 23/08/2018 PDF
4 माहे ऑक्टोबर 2018 ते फेब्रुवारी 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या सुमारे 1045 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक व सुमारे 70 सरपंच पदांसाठी थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात येणाऱ्या रिक्त पदांच्या पोट निवडणुकांची पूर्वतयारी... 18/08/2018 PDF
5 महानगरपालिका निवडणुकीमध्ये उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्राचा सुधारीत नमुना विहित करण्याबाबत 13.8.2018 13/08/2018 PDF
6 नगरपरिषदा/नगरपंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष व सदस्य पदाच्या उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्राचा सुधारित नमुना विहित करण्याबाबत. (13.08.2018) 13/08/2018 PDF
7 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीमध्ये उमेदवारांनी नामनिर्देशनपत्रासोबत सादर करावयाच्या एकत्रित शपथपत्राचा सुधारीत नमुना- आदेश दि.13 ऑगस्ट, 2018 13/08/2018 PDF
8 नगर परिषदा / नगर पंचायतींच्या निवडणुकीमध्ये सर्व्हिस व्होटर्सना टपाली मतपत्रिकेची सुविधा उपलब्ध करुन देण्याबाबत आदेश. 10/08/2018 PDF
9 नवनिर्मित शिरोळ नगर परिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम -2018 08/08/2018 PDF
10 माहे डिसेंबर 2018 ते जानेवारी २०19 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या 5 आणि नवनिर्मित आरमोरी व शेंदुर्णी या एकूण 7 नगर परिषदा / नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण सोडतीचा कार्यक्रम - २०18. 08/08/2018 PDF
    
12345678910...