भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

नवीनतम आदेश

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 5 महानगरपालिकांच्या सार्वत्रिक निवडणूका 2020-एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभाग रचना करण्याबाबतच्या आदेशाची सुधारणा - परिशिष्ट 7 (सदस्य संख्या व आरक्षणाचे एकत्रित विवरणपत्र) 14/01/2020 PDF
2 राज्य निवडणूक आयोगाकडील नोंदणीकृत मान्यताप्राप्त व अमान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांसाठी महत्वाचे निर्देश. 08/01/2020 PDF
3 Names of Newly Registered Parties 08/01/2020 PDF
4 राज्यातील नगर परिषदा / नगर पंचायतींमधील रिक्त सदस्य पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2020 07/01/2020 PDF
5 दि.9/1/2020 रोजी होण-या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकासाठी सदर क्षेत्रातील मतदारांना मतदानाच्या दिवशी मतदान करण्यासाठी सुट्टी अथवा दोन तासांची सवलत देण्याबाबत चे उद्योग, उर्जा व कामगार विभागाचे पत्र 06/01/2020 PDF
6 माहे एप्रिल - 2020 ते जून-2020 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या 8 नगर परिषदा व केज नगरपंचायतीमधील अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीच कार्यक्रम- 2020 06/01/2020 PDF
7 4 पोटनिवडणूक 2020- प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम -4.1.2020 04/01/2020 PDF
8 Name of Newly Registered Political Parties 03/01/2020 PDF
9 दि.7/1/2020 रोजी होणा-या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकासाठी निवडणूक क्षेत्रातील शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, महामंडळे , केंद्र शासनाच्या शासकीय कार्यालये, निमशासकीय कार्यालये सार्वजनिक उपक्रम, बँका इ ना. सार्वजनिक सुट्टी देण्याबाबतचे सामान्य प्रशासन विभागाची अधिसूचना दि.03/01/2020 03/01/2020 PDF
10 सार्वत्रिक निवडणूक 2020- एकसदस्यीय प्रभाग पद्धतीनुसार प्रभाग रचना करण्याबाबचे सुधारीत आदेश -दि.3/01/2020 03/01/2020 PDF
    
12345678910...