भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वाचे आदेश व माहिती

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदाच्या पोटनिवडणूका- जून 2019 24/05/2019 PDF
2 नवनिर्मित बुटीबोरी नगरपरिषदेच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांची सार्वत्रिक तसेच अन्य नगर परिषदा/नगरपंचायतीमधील रिक्त अध्यक्ष /सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 2019 24/05/2019 PDF
3 महानगरपालिका रिक्त पदांच्या पोट निवडणूका जून, 2019 - प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम 24/05/2019 PDF
4 माहे जुलै 2019 ते सष्टेंबर 2019 या कालावधीमध्ये मुदत संपणा-या व नव्याने स्थापित सुमारे 146 ग्रामपंचायतीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरीता तसेच थेट निवडणूकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदासह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांकरीता संगणकीकृत पद्धतीने राबविण्यात यावयाचा प्रत्यक्ष निवडणूकीचा कार्यक्रम दि 20/5/2019 20/05/2019 PDF
5 नवनिर्मित बुटीबोरी नगर परिषदेच्या व चंदगड नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष / सदस्‍य पदांची सार्वत्रिक तसेच अन्य नगरपरिषदा /नगरपंचायतीमधील रिक्त अध्यक्ष / सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम- 2019 09/05/2019 PDF
6 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणुकांसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम-मे-2019 09/05/2019 PDF
7 नवनिर्मित बुटीबोरी नगर परिषदेच्या व चंदगड नगर पंचायतीच्या अध्यक्ष / सदस्‍य पदांची सार्वत्रिक तसेच अन्य नगरपरिषदा /नगरपंचायतीमधील रिक्त अध्यक्ष / सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम- 2019 09/05/2019 PDF
8 महानगरपालिका रिक्त पदांची पोटनिवडणूक- मतदार यादी तयार करण्याबाबत. 09/05/2019 PDF
9 नवनिर्मित हातकणंगले व ढाणकी या 2 नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम - 2019 08/05/2019 PDF
10 माहे जुलै 2019 ते सप्टेंबर 2019 या कालावधीत मुदत संपणाऱ्या व नव्याने स्थापित सुमारे 142 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीकरीता संगणकीकृत पध्दतीने तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदासह रिक्त सदस्य पदांच्या पोट निवडणुकांकरीता पारंपारिक पध्दतीने राबविण्यात यावयाचा मतदार यादीचा कार्यक्रम. 06/05/2019 PDF
    
12345678910...