भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

महत्वाचे आदेश व माहिती

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 पालघर,लोणार व सिदखेडराजा नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुका - 2019 मतदानाचा दिनांक 24/03/2019 (मतदानाचा निकाल) 25/03/2019 PDF
2 दिनांक 24 मार्च, 2019 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये मतदाराच्या डाव्या हाताच्या तर्जनीला पक्की शाई न लावता उजव्या हाताच्या तर्जनीला शाई लावण्याबाबत. 20/03/2019 PDF
3 पालघर, सिंदखेड राजा व लोणार नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणुक - 2019 महत्तवाच्या राजकीय पुढाऱ्याची नांवे कळविण्याबाबत.(Star Campigners) 06/03/2019 PDF
4 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूका कार्यक्रम दिनांक 21/02/2019 21/02/2019 PDF
5 पालघर, सिंदखेडराजा व लोणार या नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुका - 2019 प्रत्यक्ष निवडणुक कार्यक्रम. 21/02/2019 PDF
6 माहे एप्रिल 2019 ते जून 2019 मध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या सुमारे 557 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरीता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त सरपंच पदांच्या पोट निवडणुकांकरीता प्रत्यक्ष निवडणुकीचा कार्यक्रम. 20/02/2019 PDF
7 जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांमधील रिक्त पदांच्या पोटनिवडणूकांसाठी मतदार यादी तयार करण्याचा कार्यक्रम दिनांक 12/02/2019 12/02/2019 PDF
8 निवडणूक प्राथम्य - माहे एप्रिल ते जून 2019 मध्ये मुदत संपणाऱ्या तसेच नव्याने स्थापित झालेल्या सुमारे 565 ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरीता तसेच थेट निवडणुकीद्वारे भरण्यात यावयाच्या रिक्त्‍ा सरपंच पदांच्या पोट निवडणुकांकरीता मतदार यादीचा कार्यक्रम. 11/02/2019 PDF
9 माहे एप्रिल - 2019 मध्ये मुदती संपणाऱ्या 3 नगरपरिषदांच्या अध्यक्ष व सदस्य पदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम.- 2019 11/02/2019 PDF
10 सिल्लोड नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रत्यक्ष निवडणूक कार्यक्रम – 2019 31/01/2019 PDF
    
12345678910...