भारत सरकार राज्य निवडणूक आयोग, महाराष्ट्र
(022) 22846720, 22886950, 22045075
(022) 22846721
sec.mh@gov.in

नवीनतम आदेश

क्रमांकबातम्यातारीखडाउनलोड
1 महानगरपालिका सार्वत्रिक/पोट निवडणुक- उमेदवाराने नामनिर्देशनपत्रासोबत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक केल्याच्या अनुषंगाने करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 18.3.2020 18/03/2020 PDF
2 स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या सार्वत्रिक/पोट निवडणुका 2020-करोना विषाणू कोव्हिड -19 चा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाय म्हणून उपाय म्हणून निवडणूकीशी संबधित कामकाज आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्याबाबत 17/03/2020 PDF
3 नवी मुंबई व औरंगाबाद महानगरपालिका सार्वत्रिक निवडणूक 2020 - निवडणूक पूर्वतयारीबाबत 13.3.2020 13/03/2020 PDF
4 वाडी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी मतदार यादीचा सुधारित कार्यक्रम - 2020 दिनांक 13 मार्च 2020 13/03/2020 PDF
5 जिल्हा परिषद व पंचायत समिती- नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला आरक्षण चक्रानुक्रमे फिरविण्यासंदर्भात आदेश दि.12 मार्च, 2020 12/03/2020 PDF
6 माहे मे 2020 मध्ये मुदत संपणाऱ्या नागपुर जिल्हयातील वाडी नगरपरिषदेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी सुधारित प्रभाग रचना, आरक्षण व सोडतीचा कार्यक्रम - आदेश दिनांक 12 मार्च 2020 12/03/2020 PDF
7 विभाजनामुळे नव्याने स्थापित ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी प्रभाग रचना व आरक्षण कार्यक्रम. 12/03/2020 PDF
8 ग्रामपंचायत सार्वत्रिक निवडणूक मार्च 2020. नामनिर्देशनपत्र मागविण्याचा व सादर करण्याचा कालावधी वाढविणेबाबत. 12/03/2020 PDF
9 महानगरपालिका निवडणुकांसाठी निवडणूक निर्णय अधिकारी,सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी यांच्या नियुक्त्या करणे,त्यांच्यावर कामाची जबाबदारी सोपविणे,इत्यादीबाबत....6.03.2020 06/03/2020 PDF
10 अंबरनाथ व कुळगाव-बदलापूर या २ नगरपरिषदांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी मतदार यादीचा कार्यक्रम-2020, आदेश दिनांक ०२ मार्च २०२० 02/03/2020 PDF
    
12345678910...