Government on India

Important Orders Related To Political Parties - Imp Orders

Sr.No Subject DocumentType Date Size(MB) pdf
< 1 2 3 4 5 >
21 Names of Newly Registered Political Parties- Vision India Party, Nagar Vikas Samiti, Teesra Mahaz. Political Parties -Registration/De-Registration/Stay 09/06/2022 0.03
22 Names of Newly Registered Political Parties-Apni Prajahit Party Political Parties -Registration/De-Registration/Stay 02/06/2022 0.03
23 Names of Newly Registered Political Parties-Bahujan Bharat Party, Shri Adinath Maharaj Shahar Vikas Aaghadi,Karmala Political Parties -Registration/De-Registration/Stay 18/05/2022 0.03
24 List of Polytical parties registered with the State Election Commission Political Parties-List 15/05/2022 0.36
25 Names of Newly Registered Political Parties- Young Brigade Party, Rashtriya Anyay Nivaran Sena, Political Parties -Registration/De-Registration/Stay 09/05/2022 0.03
26 Names of Newly Registered Political Parties -Sangola Mahavikas Aaghadi, Mitra Samaj Aaghadi, Akola, Bhartiya Jan Samrat Party Political Parties -Registration/De-Registration/Stay 26/04/2022 0.04
27 Names of Newly Registered Political Parties:- Rashtramata Ahilyadevi Samaj Parivartan Aaghadi, Jan Bharat Jagaran Paksh, Shiv Kranti Yuwa Sahar Sanghtana, Ashta & Mera Bharat Mahan Party Political Parties -Registration/De-Registration/Stay 19/04/2022 0.05
28 Political Party- Change Name of Political Party From Dr. Vimaltai Mundada Vikas Aaghadi To Ambajogai Shahar Parivartan Janvikas Aaghadi , Order Dated 30.03.2022. Political Parties - Change in name 30/03/2022 0.03
29 Political Party- Change Name of Political Party From United Congress Party To Uttar Bhartiya Vikas Sena, Order Dated 30.03.2022 Political Parties - Change in name 30/03/2022 0.03
30 Names of Newly Registered Political Parties - Akhil Bhartiya Republican Paksh & Faizpur Shahar Vikas Aaghadi Political Parties -Registration/De-Registration/Stay 24/03/2022 6.29